NAŠE AKCE


VÍTÁME VÁS U NÁS
Paravoltiž – akrobatické cvičení zdravotně postižených na koni
Je sportovní disciplína, ve které cvičenec (voltižér) vykonává cvičení akrobatických prvků na neosedlaném koni, vedeném lonžérem na lonži ve voltižním kruhu na levou ruku. Paravoltiž je jednou z mála možností pro naši zdravotně handicapovanou populaci, stát se součástí našeho sportovního dění se zvýšenou zdravotní péčí a zdravotním dozorem. Paravoltiž je shodná v základech s voltiží, ale je přizpůsobená handicapovanému jedinci.
Voltiž se doporučuje především v rámci léčebně pedagogického ježdění, které je určené hlavně pro děti a mládež s poruchami chování, ale s dobrou fyzickou kondicí. Příznivé účinky voltiže se u těchto dětí připisují jednak působení koně jako terapeuta vzbuzujícího patřičný respekt a také nezbytné spolupráci dětí cvičících ve skupině. Paravoltiž je shodná s voltiží, ale je pod zdravotním dozorem. Příprava cvičenců je vedena fyzioterapeutem a sledovaná lékařem. Paravoltiž představuje jednu z disciplín sportovního ježdění, je rehabilitační metodou, která díky velké motivaci cvičenců vede ve většině případů k výraznému rozvoji pohybových dovednosti. Dlouhodobě patříme mezi nejlepší a jsme držiteli mnoha ocenění a titulů mistra ČR v mnoha kategoriích.

© Copyright 2011 Created by Laades & Mikec Company. All Rights Reserved.