NAŠE AKCE


VÍTÁME VÁS U NÁS
Vodní sporty
Plavání je všeobecně uznáváni jako jedna z nejvhodnějších forem cvičení pro širokou veřejnost. Pro osoby s tělesným postižením se může voda stát „úplně bezbariérovým prostředím“ vhodným pro rozvoj fyzických schopností, prevenci civilizačních nemocí a možností sportovní realizace. Plavání také patří k základním dovednostem, jež by měl každý zvládnout. V Olomouci má organizované plavání osob s postižením tradici ve spolupráci se školou CREDO a spolkem vozíčkářů TREND. Pro výuku plavání osob s tělesným postižením je nevyhnutné, aby každý cvičenec měl svého instruktora. Studenti aplikované tělesné výchovy tuto činnost konali prostřednictvím APA VČAS v rámci své pedagogické praxe s dětmi z CREDA.

Vodní turistika
V duchu naší tradice jsme v roce 2008 otevřeli novou možnost sportovního vyžití a to v oblasti vodní turistiky. Při sjíždění řeky (v raftu), a při pobytu na břehu (pod stanem), které je spojeno se základy správného táboření a poznání přírody, tak nabízíme novou alternativu vhodnou pro dotčenou skupinu lidí k lepšímu sebepoznání a sebedůvěry prostřednictvím APA.

© Copyright 2011 Created by Laades & Mikec Company. All Rights Reserved.