NAŠE AKCE


VÍTÁME VÁS U NÁS
Tanec a umění
Kurzy tance pro mentálně postižené
APA VČAS ve spolupráci s Tanečním studiem Eset, se zaměřuje mimo jiné i na tance s mentálně postiženými tanečnicemi.
Mentální postižení je obvykle spojeno s nechutí k pohybu. Klienti mají proto často problém se špatnou fyzickou kondicí. To jim v důsledku přináší další zdravotní problémy a komplikace. Východní kultura a tance jsou projevem emocí. Racionální přístup je zde potlačen na minimum. Právě to je důvod, proč pacientky s mentálním postižením přistupují k tanci daleko spontánněji a otevřeněji. Často se jej i rychleji učí. Zároveň má tento tanec na ženy s mentálním handicapem stejné účinky, jako na „zdravé“ ženy. Pomáhá jim tudíž řešit psychické i fyzické problémy na mnoha úrovních.
Napomáhá orientaci v prostoru, dodává jim sebevědomí, přispívá k jejich integraci do společnosti a v neposlední řadě je právě zde velkým přínosem fakt, že umožňuje ženě cítit se dobře jako žena.

Umělecká sekce
V rámci umělecké sekce se pak zaměřujeme na rozvoj osobnosti zdravotně postižených formou kreativního umění v oblasti tance, zpěvu a hry na hudební nástroje.

© Copyright 2011 Created by Laades & Mikec Company. All Rights Reserved.